Skip to content

موسسه آموزش عـالی عطــار

به وب سایت موسسه آموزش عالی عطار خوش آمدید

برای مشاهده سایت از مرورگر فایرفاکس یا IE نسخه 8 استفاده کنید

گوهر آدمی علم او و زیبایی او خرد اوست.امام علی (ع)
کار خوب آن است که تبسمی از سرور بر چهره دیگری ظاهر سازد.پیامبر اعظم(ص)
بزرگترین عبادت مداومت بر تفکر درباره خداوند و قدرت اوست.امام جعفر صادق(ع)
پیروزی در دوراندیشی و دوراندیشی در بکارگیری درست اندیشه است.امام علی(ع)
هر گاه به طريقى روزى يافتى ، همان را ادامه ده!.امام صادق (ع)
نیکوترین عادت تفکر است و حکمت زاده تفکر.حضرت علی(ع)
. در طلب دنیا معتدل باشید، زیرا به هرکسی هرچه قسمت اوست، می رسد.حضرت محمد(ص)
هرکسی که علم می خواهد، قرآن را بطور عمیق بررسی نماید.پیامبر اعظم(ص)

به نام خدا

1- مشخصات فردي

نام و نام خانوادگی

آدرس الكترونيكی

يوسف رمضاني

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

2-  سوابق تحصیلی

شرح مدرك

محل اخذ مدرك

سال اخذ مدرك

دکتری مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی

فردوسی - مشهد

ادامه دارد

كارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش منابع انساني

شاهد - تهران

1387

كارشناسي مديريت دولتي

فردوسی - مشهد

1384

 

 

 

 

3- علائق آموزشی و پژوهشی

الف) آموزشی

1-    تئوری سازمان (Organization Theory).

2-    مدیریت منابع انسانی (Human Resource Management).

3-    مدیریت رفتار سازمانی(Organizational Behavioral Management).

4-    تئوری های مدیریت دولتی(Public Management Theory).

5-    روش تحقیق (Methodology of Research).

ب) پژوهشی

1- مديريت دانش (Knowledge Management).

2- مديريت منابع انساني (Human Resource Management).

3- مديريت استراتژيك منابع انساني (Strategic Human Resource Management).

3- ساختار سازماني (Organizational Structure).

4- فرهنگ سازماني (Organizational Culture).

4- سوابق ویژه

1-    پژوهشگر برتر هشتمین جشنواره علمی – فرهنگی امام رضا (ع)

2-    استاد برتر دانشگاه غیر انتفاعی عطار در دو ترم تحصیلی با نمره ارزیابی 19.9

3-    توصیه نامه از آقای دکتر مهدی الوانی

4-    بهره مندی از اساتید ارزشمند: دکتر سعید مرتضوی (مقطع کارشناسی)، دکتر حبیب الله دعایی (کارشناسی و دکتری)، دکتر سید مهدی الوانی (کارشناسی ارشد)، دکتر حسن دانایی فرد (دکتری)، دکتر فریبرز رحیم نیا (دکتری).

5- سوابق تدریس

1-    حل تمرین دروس اصول حسابداری 1 و 2 دانشگاه فردوسی مشهد از سال 83 تا 85.

2-    تدریس درس اصول مدیریت در دانشگاه شاهد تهران 85.

3-    عضو هیت علمی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی عطار از سال 1389 تا کنون.

4-    تدریس دروس تخصصی مدیریت در دانشگاه های غیر انتفاعی مشهد از سال 1386 تا کنون.

5-    تدریس درس مبانی مدیریت دولتی در دانشگاه فردوسی مشهد.

6-    تدریس اصول مدیریت، رفتار سازمانی و منابع انسانی در سازمانهای اجرایی خراسان رضوی از 1388 تا کنون

 

6- سوابق اجرایی

1-    کارشناس مسؤل گروه مطالعاتی قرآن و مدیریت- بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه 1386-1388

2-    کارشناس ارشد گروه مطالعات ساختار سازمانی مدیریت توسعه و نوسازی آستان قدس رضوی 1388-1389

3-    معاونت گروه مدیریت دانشگاه غیر انفاعی عطار مشهد 1387 تا کنون

7- مقاله ها

الف) علمی پژوهشی

1- رمضانی، یوسف، مهرآرا، اسدالله، (1388). مدیریت دانش در بخش دولتی: مطالعه ای روی روابط بین عناصر سازمانی و عمل انتقال دانش، مجله علمی و پژوهشی دانشور.

2- کشاورزی، علی حسین، رمضانی، یوسف، (1389).  بررسی رابطه بین فرآیند مدیریت دانش و شاخص های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز، مجله علمی و پژوهشی چشم انداز مدیریت.

3- کاظمی، مصطفی، رمضانی، یوسف، (1391). بررسی رابطه بین اعتماد به مدیریت و اشتراک دانش: اثر میانجی ترس از دست دادن اعتبار شخص و مستند سازی دانش، مجله علمی و پژوهشی پژوهشنامه مدیریت تحول دانشگاه فردوسي مشهد.

4-کاظمی , مصطفی,رمضانی,یوسف,(1391).بررسی رابطه بین اعتمادبه مدیریت واشتراک دانش:اثر میانجی ترس ازدست دادن اعتبارشخص ومستندسازی دانش,مجله علمی و پژوهشی پژوهشنامه مدیریت تحول دانشگاه فردوسی مشهد.

5-رمضانی ,یوسف (1391).بررسی عوامل موثربرتمایل به ترک خدمت بادرنظرگرفتن نقش میانجی رضایت شغلی (موردمطالعه:یک موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی),مدیریت فردا,(درحال بررسی).

6-رحیم نیا,فریبرز,رمضانی ,یوسف ,باقریه ,امیرحسین ,(1391).بررسی راهبردی حوزه مدیریت منابع انسانی درصنعت گاز (مطالعه موردی یک شرکت پالایش گاز عسلویه),بهبود مدیریت ,(درحال بررسی).

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍7-شیرازی,علی,رمضانی,یوسف,باقریه مشهدی,امیرحسین,(1392).تدوین استراتژی های یک بیمارستان دولتی به روش چاچوب جامع تدوین استراتژی,مدیریت تحول,(درحال بررسی).

 

ب) کنفرانس و سمینار

1- رمضانی، یوسف، (1386).  مدیریت دانش و سلامت ایثار گران، اولین همایش ارتقاء

1-  رمضانی، یوسف، (1388).  بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر اجرای موثر مدیریت دانش در سازمان، دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش.

2- رمضانی، یوسف، (1388). بررسی عوامل و ریشه های بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام، دومین همایش ملی قرآن و علوم انسانی

3- رمضانی، یوسف، محسنی توفیقی، اعظم، (1390). بررسی رابطه بین رهبری اخلاق محور و مستبدانه با سه مقوله؛ مسؤلیت پذیری اجتماعی مدیران، کارآیی دتیم مدیریت ارشد و خوش بینی زیر دستان از آینده کاریشان (مورد کاوی: شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی)، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت.

ج) علمی -  آموزشی

1-  رمضانی، یوسف، (1385). اثر سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل بر توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران، نشریه بین المللی جاده ابریشم.

2- رمضانی، یوسف، باقریه مشهدی،امیر حسین، (1390). مزیت رقابتی پایدار در شرکت های هواپیمایی؛ بررسی عوامل مؤثر بر قدرت رقابت پذیری شرکت های هواپیمایی در بازار جهانی خدمات مسافر، مجله صنعت حمل و نقل.

د) مقالات انگلیسی

1- Ramezani, Y. boromand, n., V. (2013). Factors and roots of administrative corruption from Islam point of view, Journal of innovative ideas.

2- Ramezani, Y. (2012). Introduction to energy management system implementation, seminar based on Iso 5001:2011.

8- کتاب

1-    ترجمه کتاب مدیریت عملکرد (پام جونز)- در حال ویرستاری

2-    ترجمه کتاب مدیریت سرمایه انسانی- در حال ویراستاری

9- عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی رابطه بین شاخص­های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز با فرآیند مدیریت دانش

(مطالعه موردی: شهرداری مشهد)

استاد راهنما: دکتر کشاورزی

استاد مشاور: دکتر سید مهدی الوانی

7- طرح های پژوهشی

ردیف

نام طرح پژوهشی

نام کارفرما

نوع همکاری

1

بررسي رابطه بين فرايند مديريت دانش و شاخصهاي فرهنگ سازماني از ديدگاه رابينز

شهرداری مشهد

مجری

2

بررسی مهم‌ترین علل ملاقات‌های عمومی شهروندان با شهردار مشهد و ارائه راهکارهایی در جهت بهینه کردن ملاقات‌ها

شهرداری مشهد

مجری

3

بررسی و تدوين استراتژي هاي منابع انساني


شركت گاز خراسان رضوي

مجری

4

تحلیل و تبیین مدیریت فرهنگ سازمانی

شهرداری مشهد

مجری

5

تدوین سند راهبردی منابع انسانی

مجتمع پارس جنوبی (عسلویه)

مجری

(در حال اجرا)

 


امام علی(ع) :
اگر بر دشمنت دست يافتي، بخشيدن او را شكرانة پيروزي قرار ده.

آمار کاربران


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterامروز300
mod_vvisit_counterدیروز446
mod_vvisit_counterاین ماه12368
mod_vvisit_counterماه پیش33998

Copyright © 2009 - 2014 موسسه آموزش عـالی عطــار.

مشهد بلوار وکیل آباد بلوار کوثر کوثر 43. تلفن تماس: 5118830118